Άρθρα

Ραψωδία ζ΄: Αρχαίο κείμενο - Νεοελληνική απόδοση
 • 364
 • 0
Ομηρική διάλεκτος Στίχοι Νεοελληνική απόδοση Ὧς ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρημένος· αὐτὰρ Ἀθήνη βῆ ρ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε, οἳ πρὶν μέν ποτ’ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ, ἀγχοῦ Κυκλώπων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων, οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ᾖσαν. Ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος θεοειδής, εἷσεν δὲ Σχερίῃ ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων, ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει, καὶ ἐδείματο οἴκους, καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν, καὶ ἐδάσσατ’ ἀρούρας. Ἀλλ’ ὁ...
Συνεχίστε...
Ραψωδία ε΄: Αρχαίο κείμενο - Νεοελληνική απόδοση
 • 305
 • 1
Ομηρική διάλεκτος Στίχοι Νεοελληνική απόδοση Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ὤρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν· οἱ δὲ θεοὶ θωκόνδε καθίζανον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν, Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον, τοῖσι δ’ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ’ Ὀδυσσῆος μνησαμένη· μέλε γὰρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης· «Ζεῦ πάτερ ἠδ’ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες, μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω σκηπτοῦχος βασιλεὺς μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς, ἀλλ’ αἰεί χαλεπός τ’ εἴη καὶ...
Συνεχίστε...
Ραψωδία δ΄: Αρχαίο κείμενο - Νεοελληνική απόδοση
 • 2.211
 • 0
Ομηρική διάλεκτος Στίχοι Νεοελληνική απόδοση οἱ δ’ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν. Πρὸς δ’ ἄρα δώματ’ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο· τὸν δ’ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. Τὴν μὲν Ἀχιλλῆος ῥηξήνορος υἱέι πέμπεν· ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν δωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον. Τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἔνθ’ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι Μυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτόν, οἷσιν ἄνασσεν. Υἱέι δὲ Σπάρτηθεν Ἀλέκτορος ἤγετο...
Συνεχίστε...
Ραψωδία γ΄: Αρχαίο κείμενο - Νεοελληνική απόδοση
 • 2.060
 • 0
Ομηρική διάλεκτος Στίχοι Νεοελληνική απόδοση Ἠέλιος δ’ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην, οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν’ ἀθανάτοισι φαείνοι καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν· οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐυκτίμενον πτολίεθρον, ἷξον· τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον, ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ. Ἐννέα δ’ ἕδραι ἔσαν, πεντακόσιοι δ’ ἐν ἑκάστῃ εἵατο καὶ προύχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους. Εὖθ’ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ’ ἐπὶ μηρί’ ἔκαιον, οἱ δ’ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ’ ἱστία...
Συνεχίστε...
Ραψωδία β΄: Αρχαίο κείμενο - Νεοελληνική απόδοση
 • 2.241
 • 0
Ομηρική διάλεκτος Στίχοι Νεοελληνική απόδοση Ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός, εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ, ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, βῆ δ' ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην. Αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσεν κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς. Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ' ὦκα. Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο, βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ' ἔχε χάλκεον...
Συνεχίστε...
Ραψωδία α΄: Αρχαίο κείμενο - Νεοελληνική απόδοση
 • 2.332
 • 0
Ομηρική διάλεκτος Στίχοι Νεοελληνική απόδοση Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν, πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω· πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν άλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. Ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περ· αὑτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ατασθαλίῃσιν όλοντο, νήπιοι, οἱ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ. Τῶν ἁμόθεν γε, θεὰ θύγατερ Διός...
Συνεχίστε...
Χθαμαλός=χαμηλός, ταπεινός και όχι "κοντά στην ακτή"
 • 1.059
 • 0
"... Αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν’ ἁλὶ κεῖται πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ’ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε, ..." Οδύσσεια ι' 25-26 ... Κι ετούτη χαμηλή και απομακρυσμένη μέσα στη θάλασσα στα δυτικά, κι άλλες κατ’ αντίθεση προς την ανατολή και προς τον ήλιο, ... Από τα πρώτα βήματα αυτής της θεωρίας, έχουμε "πατήσει" πάνω στην ερμηνεία της λέξης "χθαμαλὴ" και, επειδή η Παλική είναι χαμηλή σε σχέση με την κυρίως Κεφαλλονιά, έχουμε ταύτιση απόψεων με τον Ομηρικό στοίχο και συνεπώς ΚΑΙ γι' αυτό το λόγο...
Συνεχίστε...
ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ. Κατάλογος των βασικών επιχειρημάτων
 • 1.267
 • 0
Φίλοι μου αγαπημένοι, εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις διευθύνσεις των μελετών, δημοσιεύσεων και άρθρων, όλα τα επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι η Ιθάκη που περιγράφεται στην Οδύσσεια είναι όλη η δυτική πλευρά της Κεφαλλονιάς. Το μεγαλύτερο τμήμα της υπόλοιπης Κεφαλληνίας είναι αφενός ο Ομηρικός δήμος Κεφαλλήνων και αφετέρου στα νότια παράλια είναι η διείσδυση, λόγω συνεργασίας, του Ομηρικού Δουλιχίου των Επειών της Ηλείας και των Εχινάδων. Το Θιάκι ή σημερινή Ιθάκη είναι η Ομηρική...
Συνεχίστε...
Ραψωδία ω΄: Περίληψη
 • 615
 • 0
ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η πομπή των μνηστήρων για τον Άδη με τον Ερμή, περνάει υποχρεωτικά από τον Αγαμέμνονα, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε την αρχή της Οδύσσειας και το έργο να γίνει ένα σώμα. ‘Όπως θυμάστε, η Οδύσσεια ξεκίνησε με τη μνηστηροφονία του Αίγισθου από τον Ορέστη και κατέληξε στη μνηστηροφονία του Αντίνοου και των συνεργατών του από τον Οδυσσέα. Στην πρώτη μνηστηροφονία, συνεργάτες που εκτελέστηκαν είχε το θύμα του μνηστήρα Αίγισθου, ο Αγαμέμνονας, ενώ εδώ, συνεργάτες που...
Συνεχίστε...
Ραψωδία χ΄ - Περίληψη
 • 685
 • 0
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1 – 4 Γυμνώθηκε από τα ράκη ο Οδυσσεύς, άπλωσε τις σαΐτες του εμπρός, κραδαίνοντας το τόξο και τους είπε: ''... «Οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται· νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώς τις βάλεν ἀνήρ, εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.» ...'' Οδύσσεια χ' 5-7 ... «Τούτος μεν άθλος πια ο “άχραντος” (κι υπέρτατος) εξετελέσθη· τώρα για τη συνέχεια άλλο σκοπό, π’ ουδέποτ’ έβαλε άνδρας κανείς, “οψόμεθα’’, κι αν θα μου λάχει, και προσφέρει την ευχή σε μένα ο Απόλλων». ...
Συνεχίστε...
Μπλουζα Κάτω μέρος