Ραψωδία ι': Ο αδιαπραγμάτευτος Ζόφος (δύση) για την Ιθάκη.

1591566406780.png
Από όλα τα νησιά του Οδυσσέα, το πιο δυτικό είναι η Ιθάκη και γι’ αυτό σε κοντινό στίχο τη λέει ‘‘ Ἰθάκην ἐυδείελον ’’. :​
«…Αὐτὴ δε χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται
πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ᾿ ἂνευθε πρὸς ἠῶ τ᾿ ἠέλιόν τε
,…»
Ομήρου Οδύσσεια ι΄ 25-26​
Και το τονίζει: Όλες οι άλλες υποψήφιες Ιθάκες είναι προς τον Ήλιο και σε αυτήν η ανατολή έρχεται αργότερα, αφού την κρύβει ο Αίνος ! Και είναι χαμηλή, όπως η Παλική σε σύγκριση με την υπόλοιπη Κεφαλονιά.
Με το επιχείρημα αυτό αποκλείεται κατηγορηματικά, Ομηρική Ιθάκη να είναι ο Πόρος και το Θιάκι, ενώ θα ήταν η Λευκάδα ή η Άσσος αν γυρίζαμε τον χάρτη λίγο προς τα αριστερά...​
Η ΕΫΔΕΙΕΛΟΣ, ΧΘΑΜΑΛΗ, ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΗ και κείμενη προς ΖΟΦΟΝ ΙΘΑΚΗ

Και τώρα πρώτα τ’ όνομα θα πω ώστε κι εσείς
να ξέρετε, κι εγώ μετ’ αν ξεφύγω τη μέρα την κακιά
φίλος θα είμαι για εσάς κι ας μένω μακριά.
Είμ’ Οδυσσέας ο γιος του Λαέρτη, που όλων των ανθρώπων
δόλους μελοποιώ, και η δικιά μου δόξα στους ουρανούς έχει φτάσει.
Και μένω στην
Ιθάκη την ΚΑΛΟΔΕΙΛΙΝΑΤΗ· κι ενώπιον βουνό
το
Νήριτο βαθίσκιωτο το μεγαλοπρεπές και γύρω (του) νησιά
πολλά που κατοικούνται δίπλα το ’να με τ’ άλλο,
και το Δουλίχι κι η Σάμη κι η Ζάκυνθος η δασωμένη.
Κι
ετούτη ΧΑΜΗΛΗ και ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ μέσα στη θάλασσα
στα
ΔΥΤΙΚΑ, και κείνες κατ’ αντίθεση προς ήλιο και ανατολή·
τραχιά, μα τρέφει Άνδρες· για την οποία βέβαια εγώ

στη γη δεν δύναμαι άλλο γλυκύτερο να αντικρίσω.
Οδύσσεια ι 16-28
Πάμε τώρα όλα αυτά να τα βάλουμε σταδιακά πάνω σε χάρτη και με βάση τους στίχους αυτούς στην Ομηρική:​

Νῦν δ᾿ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι, ὄφρα καὶ ὑμεῖς
εἴδετ᾿, ἐγὼ δ᾿ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροθι δώματα ναίων.
Εἴμ᾿ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν
ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει.
ναιετάω δ
᾿
Ἰθάκην ἐυδείελον (=ευδιάκριτον από παντού και έχουσα όμορφα δειλινά) : ἐν δ᾿ ὄρος αὐτῇ
1591568249684.png

Νήριτον εἰνοσίφυλλον (=δασωμένο), ἀριπρεπές (=μεγαλοπρεπές): ἀμφὶ δὲ νῆσοι (του Νήριτου-Αίνου)
πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσι,
1591568355035.png

Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος.
1591568442608.png

αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη (πιο πέρα - απομακρυσμένη) εἰν ἁλὶ κεῖται
πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ᾿
ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ᾿ ἠέλιόν τε,
1591568617416.png

τρηχεῖ᾿, ἀλλ᾿ ἀγαθὴ κουροτρόφος: οὔ τοι ἐγώ γε
ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι
.
Οδύσσεια ι 16-28
Αν το Νήριτον είναι "ἐν δ᾿ ὄρος αὐτῇ", (προσοχή, δεν είναι ένα, γιατί έχει ψιλή όχι δασεία, είναι ή ἐν ή ἐνί), τότε Ιθάκη είναι όλη η Κεφαλλονιά και Νήριτον είναι ο Αίνος. Αν πάλι το ἐν είναι συντετμημένο ἐνί, τότε Ιθάκη είναι μόνο η Παλική και ο Αίνος-Νήριτο είναι ενώπιόν της πράγματι.​

1591569724143.png

Για το τέλος της Ιθάκης με την επέλαση των Δωριέων διαβάστε εδώ: https://homericithaca.com/threads/207/
Για το πού κατέληξαν οι Ιθακήσιοι διαβάστε εδώ: https://homericithaca.com/threads/213/
 
Τελευταία επεξεργασία:
Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Μπλουζα Κάτω μέρος