Ραψωδία ο΄: Περίληψη

1611716334386.pngΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην αρχή της ραψωδίας ο΄ (1-43) έρχεται η Αθηνά στο προσκεφάλι τού Τηλέμαχου στη Σπάρτη -όπου είχε μεταβεί στην αρχή της Οδύσσειας (ραψωδία δ΄) για να ρωτήσει (κατά προτροπή του Νέστορα) τον Μενέλαο περί του πατρός Οδυσσέα.

... Έρχεται η Αθηνά λοιπόν να τον ξυπνήσει και να του υπενθυμίσει το χρέος που έχει να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη έγκαιρα. Το μετέφρασα αυτό έως 31 Μαρτίου 2008. Μέχρι τις 11 Απριλίου είχα φτάσει στον αποχαιρετισμό του Μενελάου, της ωραίας Ελένης και του υιού Μεγαπένθη (44-181)

182-216. Ταξίδι επιστροφής και αποχαιρετισμός του γιου του Νέστορα Πεισίστρατου στην παραλία της Πύλου (μέχρι 14 Απριλίου).​
217-300. Συνάντηση με μάντη Θεοκλύμενο, του οποίου μαθαίνουμε και την καταγωγή. Αναχώρηση, περίπλους (μέχρι 24 Απριλίου).​
301-494. Ο Ζητιάνος-Οδυσσέας συζητά με τον Εύμαιο στο καλύβι του χοιροβοσκού (κάπου στον Αθέρα). Ο Οδυσσέας πληροφορείται τι απέγινε η οικογένειά του: Ο πατέρας Λαέρτης, η μητέρα Αντίκλεια (αν και την είχε συναντήσει στον Κ. Κόσμο), η αδελφή Κτιμένη, ...καθώς και τα περί της καταγωγής του Εύμαιου. Μετέφραζα έως 12 Μαϊου ...​
...Και ολοκλήρωσα με την άφιξη του Τηλεμάχου στο καλύβι κατά τις 15 Μαϊου 2008. Στίχοι 495-557 και π έως 22.​

Στην Οδύσσεια είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ τα σχέδια εκπορεύονται από την Αθηνά, θεά του πνεύματος, την κάθαρση τη δίνει το τόξο του Απόλλωνα που έχουμε σαν θεό ο οποίος με το τόξο του, αφαιρεί τις ζωές των ανδρών.

Αυτή η σειρά τηρείται και στην Τηλεμάχεια:

Στην αρχή τον Τηλέμαχο συνοδεύει η Αθηνά με τη μορφή του Μέντορα, ενώ στην επιστροφή ο Τηλέμαχος συνοδεύεται από το μάντη Θεοκλύμενο απόγονο του Μελάμποδος και γιο του Πολυφείδη, με το χάρισμα της μαντικής να παραχωρείται σε αυτόν από τον ίδιο τον Απόλλωνα, όπως και το δικαίωμα διαδοχής επί της εξουσίας του ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ!
ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
- ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Το υπήνεμο λιμάνι επιστροφής του Τηλεμάχου.
- Το καραβάκι ΣΥΜΒΟΛΟ της θεωρίας Λιβαδά.
- Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ του πλοίου του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από την Πύλο στην ‘‘πρώτη ακτή της Ιθάκης’’ (Με διακεκομμένη γραμμή ο νυχτερινός πλους).
- ΠΥΛΟΣ. Η παραλία αναχώρησης για Ιθάκη.
- ΔΙΦΡΟΝ (αμαξάκι), από τις τοιχογραφίες της Τίρυνθας.
- Ο ΤΑΦΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ή του Τυνδάρεω), Ομηρική Σπάρτη - Πελλάνα Λακωνίας.


ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ
- ΟΜΗΡΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗ - Πελλάνα Λακωνίας.
- ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ΕΛΕΝΕΙΟΝ) - Πελλάνα Λακωνίας.
- Ο ΤΑΦΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ή του Τυνδάρεω), Ομηρική Σπάρτη - Πελλάνα Λακωνίας.
- ΑΘΕΡΑΣ Παλικής Κεφαλληνίας. Εικόνα που έχει ένα πλοίο που επιστρέφει τα χαράματα.
- Η παραλία του Αθέρα φωτογραφημένη από το ΝΙΚΟ ΛΙΒΑΔΑ-ΤΟΥΜΑΣΑΤΟ.
 
Τελευταία επεξεργασία:
Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Μπλουζα Κάτω μέρος