ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ εντός της ραψωδίας π΄

Η επιστροφή του πλοίου του Τηλεμάχου από την Πύλο...​
«... ἡ δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ Ἰθάκηνδε κατήγετο νηῦς ἐυεργής,
ἣ φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν καὶ πάντας ἑταίρους.
Οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένος
πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο,
νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν, ...»
Οδύσσεια π΄ 322-325

1604965677568.png

Αμέσως μετά επιστρέφουν οι μνηστήρες από το καρτέρι της Αστερίδας.​
«... Οὔ πω πᾶν εἴρητο, ὅτ’ Ἀμφίνομος ἴδε νῆα,
στρεφθεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενθέος ἐντός,
ἱστία τε στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας. ...»
Οδύσσεια π' 351-353

1604966021634.png

Ο Όμηρος βάζει επίτηδες τον Αμφίνομο γιατί προς τα εκεί που κοιτάζει είναι η πατρίδα του, το Δουλίχιο - Αργοστόλι.​

1604967144359.png


ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Σαν ΚΑΜΕΡΑ ο χαρακτηριστικός αυτός μνηστήρας του Δουλιχίου, ο Αμφίνομος...​
... Δουλίχιο πυροφόρο = Λειβαθώ Αργοστολίου...​
... Κοιτάζει προς την πατρίδα του...​
... Σαρώνει τον μεγάλο κόλπο του Λιβαδιού (ο 3ος μεγαλύτερος φυσικός λιμένας της Μεσογείου) - ΠΟΛΥΒΕΝΘΗΣ...​
... Από νότο προς βορρά και τους παρακολουθεί στην αρχή να υποστέλλουν τα πανιά ενώ το πλοίο κυλά αργά και τελικά με τα κουπιά επ’ ώμου να αναχωρούν για το σπίτι, αφού έχουν τραβήξει το πλοίο στη στεριά.​
... Ο δε Αμφίνομος σ’ αυτούς μετά έλαβε λόγο κι είπε,
του Νίσου τιμημένος γιος (που ήταν γιος) του άνακτα Αρήτου,
που απ’ το
καταπράσινο Δουλίχι σιτοφόρο
ηγείτο των μνηστήρων
, μάλιστα δε στην Πηνελόπη
αρεστά τα λόγια του πετούσε· διότι φρένες αγαθές ήτανε προικισμένος· ...
Οδύσσεια π' 394-398
Ας δούμε πόσοι ήταν οι μνηστήρες από το Δουλίχιο συνολικά:​
... Εκ μεν του Δουλιχίου δύο και πεντήκοντα
νέοι ξεχωριστοί (εγκεκριμένοι), κι ακολουθούν έξ’ υπηρέτες·
εκ δε της Σάμης τέσσερις μα κι είκοσι άνθρωποι παρευρίσκονται,
υπάρχουν δε από τη Ζάκυνθο είκοσι νέοι Αχαιοί,
κι από την ίδια την Ιθάκη δώδεκα αριστοκράτες άπαντες,
κι από κοντά τους είναι ο κήρυκας ο Μέδων και ένας θείος αοιδός

και δύο υπηρέτες ειδικοί να οργανώνουν δεξιώσεις. ...
Οδύσσεια π' 247-253


ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΙΧΙΟΥ...

‘‘Αν η ανθρωπότητα είχε απελπιστεί στην προσπάθειά της για την αναζήτηση της Ιθάκης, για το Δουλίχιο είχε εγκαταλείψει ουσιαστικά κάθε σκέψη,...’’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ. Η Αποκάλυψη της Ομηρικής Ιθάκης, ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ (1998) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ-ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ σελίδα 228

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα υπεδείκνυε :


«... Οἳ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων
νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸς Ἤλιδος ἄντα,
τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος Ἄρηϊ
Φυλεΐδης, ὃν τίκτε Διῒ φίλος ἱππότα Φυλεύς,
ὅς ποτε
Δουλίχιονδ’ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς·
τῷ δ’ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. ...»
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ, ραψωδία Β΄ 625-630

Έχοντας επισκεφτεί τα παράλια της Ακαρνανίας πρόσεξα ότι η Καστός έχει σχέση με τον μεγάλο άνακτα του Δουλιχίου, τον Άκαστο, τον φίλο του Λαέρτη. Υπέθεσα τότε ότι και ο Αστακός εκεί κοντά, προέρχεται από αναγραμματισμό του ονόματος αυτού του μεγάλου βασιλιά, ενώ εύκολα κατάλαβα ότι και το Μεγανήσι είναι το νησί του Μέγη, του αρχηγού του Δουλιχίου στην Τροία, όπως διαβάζουμε στην Ιλιάδα παραπάνω.

...Διότι η οικογένεια του πατέρα του Φυλέα, είχε ανέκαθεν την τάση να επεκτείνεται, έχοντας ‘‘ξεκολλήσει’’ από την κόπρο του Αυγείου, πατέρα του Φυλέα, με τον οποίο αφού τσακώθηκε έφυγε για Δουλίχι χολωμένος (Ιλιάδα Β΄ 629).

Εν τω μεταξύ ο Λιβαδάς είχε καταλήξει ότι το Δουλίχιο είναι στη Λάσση και στο Αργοστόλι.Έτσι λοιπόν κι εγώ, που είμαι από τους καλύτερους μαθητές του Ομήρου και ο καλύτερος του Λιβαδά, ενοποίησα τις δύο αυτές απόψεις, περιέλαβα και ότι είναι ανάμεσα και προσδιόρισα ένα πλήρες, ενιαίο και αδιαίρετο Δουλίχι τεραστίων διαστάσεων μια που, όπως φαίνεται, τόσο από τους μνηστήρες (π΄ 247):

... Απ’ το Δουλίχι μεν πενηνταδυό ...​
... Όσο και από τα πλοία που πήγανε στην Τροία (Β΄ 630):​
... αυτόν άμα (ξεκίναγε) σαράντα μαύρα πλοία ακολουθούσαν ...​
... Το Δουλίχι είχε μεγαλύτερη δύναμη από τους Κεφαλλήνες του Οδυσσέα.​

Μέγης, σαράντα (40) πλοία
Οδυσσέας, δώδεκα (12) πλοία.
Αμφίνομος, πενηνταδύο (52) μνηστήρες (υποθέτω μόνο εκ νοτίου Κεφαλληνίας και όχι από τις Εχινάδες) + έξι (6) υπηρέτες
Ιθάκη, δώδεκα (12) μνηστήρες (+ Σάμη, εικοσιτέσσερεις (24) μνηστήρες + Ζάκυνθος, είκοσι (20) μνηστήρες. Σύνολο, πενήντα έξι (56) μνηστήρες).
Η πλήρης άποψη λοιπόν του Λιβαδά για το Δουλίχι παρατίθεται στο βιβλίο του ‘‘ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, Η Αποκάλυψη της Ομηρικής Ιθάκης...’’ σελίδες 224-251.​
Η δική μου άποψη στο ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΕΙΕΣ, σελίδες 204-207​
Όλα αυτά μαζί στο ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, σελίδες 64-92.​

1604969475139.png
1604969767415.png


1. Η επί της Κεφαλληνίας επικράτεια των Ιθακησίων
2. Δήμος Κεφαλλήνων και λοιπή επικράτειά τους
3. Η επί της Κεφαλληνίας επικράτεια του Δουλιχίου
4. Η απόκρημνη Σάμη της Οδύσσειας​
 
Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Μπλουζα Κάτω μέρος