Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΘΑΚΗ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΕΡΙΩΣΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΝΗΣΙ; (β' Μέρος)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ νέα και αρχαία του νομού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Αντώνιος Μηλιαράκης, 1890, σελ. 168-169.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ αναφερόμεναι εις την γεωγραφίαν Κεφαλληνίας, Σημ. 3. Σελ. 11.

1600030040809.png

«ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΘΕΡΟΣ είνε άξιον σημειώσεως διότι το όνομα αυτού μνημονεύεται έτι από του έτους 1085 εν τη ιστορία του Νορμανδού Ροβέρτου Γκισκάρδου, ο οποίος μετά την καθυπόταξιν της Κάτω Ιταλίας εκστρατεύων κατά του Βυζαντινού κράτους, καταληφθείς υπό πυρετού περί το ακρωτήριον τούτο εν τω πλοίω του απεβίωσε τω 1085. Η Άννα Κομνηνή εν τη Αλεξιάδι (Α, σελ. 287) αφηγουμένη τα του Γκισκάρδου προσθέτει ότι ούτος υπό του πυρετού φλεγόμενος εζήτησεν ύδωρ, οι δε περί αυτόν διασκεδασθέντες εις την νήσον προς εύρεσιν ύδατος συνήντησαν χωρικόν, όστις είπεν εις αυτούς «Οράτε ταυτηνί την νήσον Ιθάκην· εν αυτή πόλις μεγάλη πρώην ωκοδόμητο Ιερουσαλήμ, καν τω χρόνω ηρήμωται εν αυτή πηγή ην πόσιμον εσαεί και ψυχρόν ύδωρ αναδιδούσα». Ταύτα ο Ροβέρτος ακούσας κατελήφθη υπό φόβου, διότι συνδυάσας τα ονόματα Αθέρας και Ιερουσαλήμ ενεθυμήθη προφητείαν περί αυτού εξενεχθείσαν άλλοτε έχουσαν ούτω «μέχρι και αυτού Αθέρος άπαντα μέλλεις υποτάξαι· εκείθεν δε εις Ιερουσαλήμ απερχόμενος τω χρεών λειτουργήσεις».Όπως λοιπόν διακρίνουμε και στο χάρτη, ένα πλεούμενο ευρισκόμενο στα ανοιχτά του Αθέρα, δεν μπορεί να διακρίνει τη σημερινή Ιθάκη. Ενώ συγχρόνως έχει τρεις άλλες δυνατότητες διοπτεύσεως: Ή προς τη ΛΕΥΚΑΔΑ, ή προς την ΕΡΥΣΣΟ (Β. Κεφαλονιά), ή προς τον ίδιο τον Αθέρα και την Παλική, όπου υπάρχουν δύο προαιώνιες πηγές κοντά στους ΠΕΤΑΝΟΥΣ, οι ΧΑΛΚΕΣ και τα ΚΕΡΙΑ (όνομα που άνετα μπορεί να παραφθαρεί σε ΙΕΡΙΑ, σε συνάφεια με το ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ!. Επίσης στις διάφορες θεωρίες, που υποστηρίζουν τη σημερινή Ιθάκη ως Ομηρική η λέξη Ιερουσαλήμ συνδέεται με το τοπωνύμιο ΡΟΥΣΣΙΑΝΟ της περιοχής ΣΤΑΥΡΟΥ νήσου Ιθάκης. Πιθανή όμως προέλευση για το Ρουσσιάνο είναι μάλλον το λατινικό ΕΤΡΟΥΤΣΙΑΝΟ, που δεν αλλάζει τόσο πολλά σύμφωνα. Αν το Et- είχε θεωρηθεί κάποτε σύνδεσμος, το υπόλοιπο απέμεινε ως το ζητούμενο: ΕΤΡΟΥΣΚΟΙ άλλωστε είναι η γνωστοί φυλή της γειτονικής Ιταλίας. Θέλει άλλωστε, μεγάλη τέχνη να μεταφέρει κανείς τον ετοιμοθάνατο ΓΥΙΣΚΑΡΔΟ από τον Αθέρα της Παλικής μέσω ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ στον Σταυρό της Ιθάκης όπως επιχειρεί ο κος Μ. Κορδώσης στις σελίδες 259-263 του αξιόλογου βιβλίου του που προαναφέραμε).


Επειδή ο «εντόπιος» αποκλείεται να είναι Λευκάδιος άρα απομένουν οι δύο άλλες πιθανότητες. Επίσης όσον αφορά την γκρεμισμένη Ιερουσαλήμ, μάλλον οι λιθιές και αναβαθμίδες της πλαγιάς γύρω από την ΑΣΣΟ, αν υπήρχαν και τότε, έδιναν την εντύπωση ερειπωμένης πολιτείας…


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Επί χίλια (1000) χρόνια κατά τη Βυζαντινή περίοδο, το όνομα ΙΘΑΚΗ κατοικοεδρεύει επί της ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

Αν αποδειχτεί ότι και στα χρόνια της Ρώμης συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε είμαι μεγάλος ΨΕΥΤΗΣ, που έλεγα στην ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ότι εδώ και 3000 χρόνια το μικρό νησί δίπλα στην Κεφαλονιά ονομάζεται Ιθάκη!


Εξετάζουμε σε άλλο άρθρο, μια πολύ σπουδαία πηγή πληροφοριών, την οποία κανείς ερευνητής δεν είχε χρησιμοποιήσει μέχρι πρόσφατα.​
ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ
ο μεγάλος ποιητής της Ρώμης.​
…Ο οποίος, εμπνεόμενος από τα έπη του Ομήρου, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα έπος εφάμιλλο με την Οδύσσεια.​

Εμπνεύστηκε την ΑΙΝΕΙΑΔΑ, δηλαδή την πορεία του πρίγκιπα Αινεία της Τροίας, ο οποίος υποτίθεται έγινε, αφού περιπλανήθηκε μετά την καταστροφή του Ιλίου, ο γενάρχης της ΡΩΜΗΣ.
Έτσι ήθελαν να πιστεύουν οι Ρωμαίοι, ότι ήταν απόγονοι των Τρώων και καλώς εκδικήθηκαν τους απογόνους των ΑΧΑΙΩΝ καταλαμβάνοντας την ΕΛΛΑΔΑ.​

Πηγή για τον Βιργίλιο ήταν τα Ομηρικά έπη και η μετά Ομηρική παράδοση.​

Καταλαβαίνουμε ασφαλώς, ότι όλα όσα περιγράφει ο επικός ποιητής της Ρώμης ήταν η εικόνα που είχαν για τη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ των διαφόρων τόπων οι Ρωμαίοι και ο ίδιος ο Βιργίλιος.


Αξίζει λοιπόν να μελετήσουμε τη διαδρομή του Αινεία δια μέσου των νησιών του ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ και όπως έρχεται από τη νότια Πελοπόννησο ανοιχτά, με κατεύθυνση το ΛΑΤΙΟΝ...


1619803568080.png

1. ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ. Η επικράτεια του Οδυσσέα.
2. ΔΗΜΟΣ και άλλες επικράτειες ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ.
3. ΟΜΗΡΙΚΟ ΔΟΥΛΙΧΙΟ κατά την Οδύσσεια. Η μητρόπολή του ήταν στις ΕΧΙΝΑΔΕΣ.
4. ΟΜΗΡΙΚΗ ΣΑΜΗ.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τη συνέχεια και ολοκλήρωση αυτού του άρθρου για τον Βιργίλιο και τη γεωγραφική μελέτη των απόψεών του περί Ομηρικής Ιθάκης, στο εξής άρθρο: https://homericithaca.com/threads/20/ .​To άρθρο αυτό είναι το δεύτερο μέρος αυτού εδώ: https://homericithaca.com/threads/53/.


 
Τελευταία επεξεργασία:
Μπλουζα Κάτω μέρος