Γιατί η ΠΑΛΙΚΗ έχει ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ; ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ

1593335193497.png
1593335251136.png


1593334710484.png
1593334799355.png


1593334644790.png
1593335713454.png

Από το βιβλίο έρευνας για την Ομηρική Ιθάκη "ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΕΙΕΣ", σελ 227 και 228
Η αρίθμηση εδώ αφορά τις έγχρωμες φωτογραφίες.

Ο ΑΣΚΥΛΑΚΑΣ (Μαργαϊκός Ασβεστόλιθος) ΙΙ λατινικό, που διακρίνεται στη φωτογραφία 18-ασπρόμαυρη (έγχρωμη νο 6), μοιάζει με το βυθό του Μέγα Λάκκου ή του Ξι. Από πάνω του έχει φορτωθεί την αμμουδιά των Λεπέδων (Ι) και κατόπιν του Ξι, που με το πέρασμα εκατομμυρίων συμπιέστηκε, αποξηράνθηκε και πήρε τη μορφή αυτή τη σπυρωτή του ψαμμίτη των διαφόρων φωτογραφιών. Στη 6η-18η φωτογραφία διακρίνεται και η καμπύλη του πρώην βυθού ανάμεσα στα δυο γεωλογικά στρώματα.

... Μόνο που λόγω των τεκτονικών πιέσεων και άρα των σεισμικών μετακινήσεων 'έγειρε δεξιά' και πήρε κλίση κατά 30-45 μοίρες.

Αυτό έγινε αργά-αργά και περιοδικά, αφού άλλαζε το βάθος της θάλασσας και η απόσταση από την άκρη της στεριάς. Έτσι μετά από μια περίοδο μαργαϊκή ακολουθούσε μια ψαμμιτική και πάει λέγοντας.

Κατά τη διάρκεια πολλών εκατομμυρίων ετών που μας χωρίζουν από το Πλειόκαινο (γεωλογική περίοδος), το φαινόμενο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 13 φορές, όσον αφορά την ευθύγραμμη ανατολική παραλία της Παλικής.


ΣΥΣΤΑΣΗ των ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ της ΠΑΛΙΚΗΣ κατά το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Στο υπόμνημα του Γεωλογικού χάρτη, που παρουσιάσαμε στη σελίδα 79 του βιβλίου "Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ" 2003, διαβάσαμε για τη σύσταση των πετρωμάτων που αποτελούν αυτά τα στρώματα:

1593337715549.png
Αρχικά τα ιζηματογενή πετρώματα, ως ιζήματα είναι οριζόντια. Λόγω πιέσεων μπορεί να ανορθωθούν σαν ΠΑΚΕΤΟ....​

1593337992886.png
1593338098256.png
1593338348933.png


Κατόπιν, το γκρι του ΑΣΚΥΛΑΚΑ επειδή έχει μικρότερη συνοχή, απομακρύνεται με την αποσάθρωση που προκαλούν το νερό της θάλασσας και η δύναμη των κυμάτων, και απομένει το ασβεστοψαμιτικό (των Λεμπέδων), το οποίο εξέχει...
...Και επειδή το όλο πακέτο ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΚΑ εφάπτεται με την οριζόντια επιφάνεια της θάλασσας, η οποία το τέμνει ευθύγραμμα...
...Η επαφή αυτή θα ΟΡΙΖΕΙ συνεπώς ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ.
Όπερ έδει δείξαι.
Για εκτενέστερη παρουσίαση και έγχρωμη αποτύπωση σας παρακαλούμε να μελετήσετε το ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΕΙΕΣ, σελ. 223-251.​
Για το τέλος της Ιθάκης με την επέλαση των Δωριέων διαβάστε εδώ: https://homericithaca.com/threads/207/
Για το πού κατέληξαν οι Ιθακήσιοι διαβάστε εδώ: https://homericithaca.com/threads/213/
Διαβάστε εδώ, για το ΠΩΣ ΜΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΙΔΕΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΠΑΘΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ... https://homericithaca.com/threads/215/
 
Τελευταία επεξεργασία:
Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Νικόλαος Καμπάνης - Mentor

Μπλουζα Κάτω μέρος