Traducción en Castellano: Rapsodia β΄

cover β΄ Ισπανικό.jpg

La traducción en Castellano de la Odisea


Ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ,
ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
βῆ δ' ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
Αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσεν
κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς.
Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ' ὦκα.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο,
βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ' ἔχε χάλκεον ἔγχος,
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
Θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη·
τὸν δ’ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο.
Ἕζετο δ’ ἐν πατρὸς θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες.
Τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ’ ἀγορεύειν,
ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ᾔδη.
Καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ’ ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι
Ἴλιον εἰς ἐύπωλον ἔβη κοίλῃς ἐνὶ νηυσίν,
Ἄντιφος αἰχμητής· τὸν δ’ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ
ἐν σπῆι γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὡπλίσσατο δόρπον.
Τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλειν,
Εὐρύνομος, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώια ἔργα.
Ἀλλ’ οὐδ' ὧς τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.
Τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
«Κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω.
Οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκος,
ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃς ἐνὶ νηυσίν.
Νῦν δὲ τίς ὧδ’ ἤγειρε; Τίνα χρειὼ τόσον ἵκει
ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν;
Ἦέ τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο,
ἥν χ’ ἡμῖν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο;
Ἦέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ’ ἀγορεύει;
Ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. Εἴθε οἱ αὐτῷ
Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅτι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.»
Ὧς φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν,
στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ
κῆρυξ Πεισήνωρ πεπνυμένα μήδεα εἰδώς.
Πρῶτον ἔπειτα γέροντα καθαπτόμενος προσέειπεν·
«Ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτός,
ὃς λαὸν ἤγειρα· μάλιστα δέ μ’ ἄλγος ἱκάνει.
Οὔτε τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο,
ἥν χ’ ὑμῖν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην,
οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ’ ἀγορεύω,
ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ,
δοιά· τὸ μὲν πατέρ' ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ’ ἐν ὑμῖν
τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν·
νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα
πάγχυ διαῤῥαίσει, βίοτον δ’ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει.
Μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες, οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι,
οἳ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπεῤῥίγασι νέεσθαι
Ἰκαρίου, ὥς κ’ αὐτὸς ἐεδνώσαιτο θύγατρα,
δοίη δ’, ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένος ἔλθοι·
οἱ δ’ εἰς ἡμέτερον πωλεύμενοι ἤματα πάντα,
βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄις καὶ πίονας αἶγας,
εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον
μαψιδίως· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. Οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ,
οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι.
Ἡμεῖς δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα
λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν.
Ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.»
Οὐ γὰρ ἔτ' ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶς
οἶκος ἐμὸς διόλωλε. Νεμεσσήθητε καὶ αὐτοί,
ἄλλους τα’ αἰδέσθητε περικτίονας ἀνθρώπους,
οἳ περιναιετάουσι· θεῶν δ’ ὑποδείσατε μῆνιν,
μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα.
Λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος,
ἥ τα’ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει·
σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ
τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς
δυσμενέων κάκ’ ἔρεξεν ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς,
τῶν μ’ ἀποτινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες,
τούτους ὀτρύνοντες. Ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
ὑμέας ἐσθέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε·
εἴ χ’ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη·
τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ
χρήματ’ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη·
νῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνας ἐμβάλλετε θυμῷ.»
Ὧς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ,
δάκρυ ἀναπρήσας· οἶκτος δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα.
Ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη
Τηλέμαχον μύθοισιν ἀμείψασθαι χαλεποῖσιν·
Ἀντίνοος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπεν·
«Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες
ἡμέας αἰσχύνων· ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι.
Σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν,
ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι πέρι κέρδεα οἶδεν.
Ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον,
ἐξ οὗ ἀτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν.
Πάντας μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ,
ἀγγελίας προϊεῖσα· νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ.
Ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξεν·
στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινεν,
λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπεν·
«Κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,
Μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος
ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται,
Λαέρτῃ ἥρωι ταφήιον, εἰς ὅτε κέν μιν
μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιιάδων νεμεσήσῃ,
αἴ κεν ἄτερ σπείρου κῆται πολλὰ κτεατίσσας.»
Ὧς ἔφαθ', ἡμῖν δ' αὖτ' ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.
Ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,
νύκτας δ' ἀλλύεσκεν, ἐπεὶ δαΐδας παραθεῖτο.
Ὦς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·
ἀλλ' ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,
καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.
Ὧς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’, ὑπ’ ἀνάγκης·
σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇς
αὐτὸς σῷ θυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες Ἀχαιοί.
Μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι
τῷ, ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ.
Εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν,
τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ἅ οἱ πέρι δῶκεν Ἀθήνη,
ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλὰς
κέρδεά θ’, οἷ’ οὔ πώ τιν’ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν,
τάων αἳ πάρος ἦσαν ἐυπλοκαμῖδες Ἀχαιαί,
Τυρώ τ’ Ἀλκμήνη τε ἐυστέφανός τε Μυκήνη·
τάων οὔ τις ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ
ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε.
Τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται,
ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν
ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί· μέγα μὲν κλέος αὐτῇ
ποιεῖτ’, αὐτὰρ σοί γε ποθὴν πολέος βιότοιο.
Ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάρος γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ,
πρίν γ’ αὐτὴν γήμασθαι Ἀχαιῶν ᾧ κ’ ἐθέλῃσιν.»
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι,
ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε, πατὴρ δ’ ἐμὸς ἄλλοθι γαίης,
ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν
Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
Ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων
δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ’ ἐρινῦς
οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων
ἔσσεται· ὧς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω.
Ὑμέτερος δ’ εἰ μὲν θυμὸς νεμεσίζεται αὐτῶν,
ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ’ ἀλεγύνετε δαῖτας
ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντες ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους.
Εἰ δ’ ὕμιν δοκέει τόδε λωίτερον καὶ ἄμεινον
ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσθαι,
κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας,
αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι·
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε.»
Ὧς φάτο Τηλέμαχος, τῷ δ’ αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺς
ὑψόθεν ἐκ κορυφῆς ὄρεος προέηκε πέτεσθαι.
Τὼ δ' ἕως μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο,
πλησίω ἀλλήλοισι τιταινομένω πτερύγεσσιν·
ἀλλ’ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσθην,
ἔνθ’ ἐπιδινηθέντε τιναξάσθην πτερὰ πυκνά,
ἐς δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάς, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον·
δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς
δεξιὼ ἤιξαν διά τα’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
Θάμβησαν δ’ ὄρνιθας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν·
ὥρμηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν, ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον.
Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἁλιθέρσης
Μαστορίδης· ὁ γὰρ οἶος ὁμηλικίην ἐκέκαστο
ὄρνιθας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυθήσασθαι·
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
«Κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω.
τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς
δὴν ἀπάνευθε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη
ἐγγὺς ἐὼν τοῖσδεσσι φόνον καὶ κῆρα φυτεύει,
πάντεσσιν· πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται,
οἳ νεμόμεσθ’ Ἰθάκην ἐυδείελον. Ἀλλὰ πολὺ πρὶν
φραζώμεσθ’, ὥς κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώιόν ἐστιν.
Οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ' ἐὺ εἰδώς·
καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα,
ὥς οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον
Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς.
Φῆν κακὰ πολλὰ παθόντ’, ὀλέσαντ' ἄπο πάντας ἑταίρους,
ἄγνωστον πάντεσσιν ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ
οἴκαδ' ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.»
Τὸν δ' αὖτ’ Εὐρύμαχος, Πολύβου πάις, ἀντίον ηὔδα·
«Ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε δὴ μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν
οἴκαδ’ ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω·
ταῦτα δ’ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι.
Ὄρνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο
φοιτῶσ’, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ
ὤφελες· οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευες,
οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ὧδ’ ἀνιείης,
σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρῃσιν.
Ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·
αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς
παρφάμενος ἐπέεσσιν ἐποτρύνῃς χαλεπαίνειν,
αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται,
πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε·
σοὶ δὲ, γέρον, θωὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ
τίνων ἀσχάλλῃς· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος.
Τηλεμάχῳ δ’ ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποθήσομαι αὐτός·
μητέρα ἣν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι·
οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα
πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι.
Οὐ γὰρ πρὶν παύσεσθαι ὀίομαι υἷας Ἀχαιῶν
μνηστύος ἀργαλέης, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης,
οὔτ’ οὖν Τηλέμαχον, μάλα περ πολύμυθον ἐόντα,
οὔτε θεοπροπίης ἐμπαζόμεθ', ἣν σύ, γεραιέ,
μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον.
Χρήματα δ’ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ’ ἶσα
ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺς
ὃν γάμον· ἡμεῖς δ’ αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα
εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ’ ἄλλας
ἐρχόμεθ’, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.»
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί,
ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω·
ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες Ἀχαιοί.
Ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρους,
οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον.
Εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
νόστον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν ἢ ὄσσαν ἀκούσω
ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν.
Εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω,
ἦ τ’ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν·
εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντος,
νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
σῆμά τέ οἱ χεύω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω
πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.»
Ἦ τοι ὅ γ’ ὧς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη
Μέντωρ, ὅς ῥ’ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἦεν ἑταῖρος,
καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα,
πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν·
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·
«Κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·
μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
σκηπτοῦχος βασιλεύς μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,
ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπός τ’ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,
ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν.
Ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔ τι μεγαίρω
ἕρδειν ἔργα βίαια κακοῤῥαφίῃσι νόοιο·
σφὰς γὰρ παρθέμενοι κεφαλὰς κατέδουσι βιαίως
οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι.
Νῦν δ’ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἷον ἅπαντες
ἧσθ’ ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι
παύρους μνηστῆρας καταπαύετε(-ερύκετε) πολλοὶ ἐόντες.»
Τὸν δ’ Ἐυηνορίδης Λειώκριτος ἀντίον ηὔδα·
«Μέντορ ἀταρτηρέ, φρένας ἠλεέ, ποῖον ἔειπες
ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ
ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι (μαχήσασθαι)μαχέσσασθαι περὶ δαιτί.
Εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν
δαινυμένους κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς
ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει’ ἐνὶ θυμῷ,
οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα
ἐλθόντ’, ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι,
εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.
Ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος,
τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσης,
οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώιοί εἰσιν ἑταῖροι.
Ἀλλ’ ὀίω, καὶ δηθὰ καθήμενος ἀγγελιάων
πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην.»
Ὧς ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.
Οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστος,
μνηστῆρες δ’ ἐς δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆος.
Τηλέμαχος δ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης,
χεῖρας νιψάμενος πολιῆς ἁλός, εὔχετ’ Ἀθήνῃ·
«Κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ
καί μ’ ἐν νηὶ κέλευσας ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον
νόστον πευσόμενον πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
ἔρχεσθαι· τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν Ἀχαιοί,
μνηστῆρες δὲ μάλιστα κακῶς ὑπερηνορέοντες.»
Ὧς ἔφατ’ εὐχόμενος, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν,
καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
«Τηλέμαχ’, οὐδ' ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠύ,
οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε·
οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστος.
Εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης,
οὐ σέ γ’ ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενοινᾷς.
Παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται,
οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους.
Ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων,
οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν,
ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα.
Τῷ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τε
ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι·
οὐδέ τι ἴσασιν θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν,
ὡς δή σφι σχεδόν ἐστιν, ἐπ’ ἤματι πάντας ὀλέσθαι.
Σοὶ δ’ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς·
τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώιός εἰμι,
ὅς τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός.
Ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει,
ὅπλισσόν τ’ ἤια καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα,
οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν,
δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους
αἶψ’ ἐθελοντῆρας συλλέξομαι. Εἰσὶ δὲ νῆες
πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέαι ἠδὲ παλαιαί·
τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τις ἀρίστη,
ὦκα δ' ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέι πόντῳ.»
Ὧς φάτ’ Ἀθηναίη, κούρη Διός· οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
Τηλέμαχος παρέμιμνεν, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν.
Βῆ δ’ ἰέναι (ἴμεναι) πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ,
εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας ἐν (ἐνὶ) μεγάροισιν (ἑοῖσιν)
αἶγας ἀνιεμένους σιάλους θ’ εὕοντας ἐν αὐλῇ.
Ἀντίνοος δ’ ἰθὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο,
ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
«Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, μή τί τοι ἄλλο
ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε,
ἀλλά μοι (μάλ') ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ.
Ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί,
νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι
ἐς Πύλον ἠγαθέην μετ’ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν.»
Τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Ἀντίνο’, οὔ πως ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεθ’ ὑμῖν
δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον.
Ἦ οὐχ ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ
Κτήματ’ ἐμὰ μνηστῆρες, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιος ἦα;
Νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας εἰμί καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων
πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός,
πειρήσω, ὥς κ’ ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω,
ἠὲ Πύλονδ’ ἐλθὼν ἢ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ.
Εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται, ἣν ἀγορεύω,
ἔμπορος· οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ’ ἐρετάων
γίγνομαι· ὥς νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι.»
Ἦ ῥα καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ' Ἀντινόοιο
ῥεῖα· μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο.
Οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν.
Ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
«Ἦ μάλα Τηλέμαχος φόνον ἥμιν μερμηρίζει.
Ἦ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας ἠμαθόεντος,
ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς·
ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει πίειραν ἄρουραν
ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ,
ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέας πάντας ὀλέσσῃ.»
Ἄλλος δ’ αὖτ’ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·
«Τίς δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸς ἰὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς
τῆλε φίλων ἀπόληται ἀλώμενος ὥς περ Ὀδυσσεύς;
Οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν·
κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεθα, οἰκία δ’ αὖτε
τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅς τις ὀπυίοι.»
Ὧς φάν, ὁ δ’ ὑψόροφον θάλαμον κατεβήσετο πατρὸς
εὐρύν, ὅθι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο
ἐσθής τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ’ ἐυῶδες ἔλαιον.
Ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο
ἕστασαν ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες,
ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺς
οἴκαδε νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας.
Κληισταὶ δ’ ἔπεσαν σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι,
δικλίδες· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ
ἔσχ', ἣ πάντ’ ἐφύλασσε νόου πολυϊδρείῃσιν,
Εὐρύκλει’ Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο.
τὴν τότε Τηλέμαχος προσέφη θαλαμόνδε καλέσσας·
«Μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον
ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος, ὃν σὺ φυλάσσεις
κεῖνον ὀιομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι
διογενὴς Ὀδυσεὺς θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας.
Δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας.
Ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐυῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς.
Αὐτὴ δ’ οἴη ἴσθι. Τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω·
ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ
μήτηρ εἰς ὑπερῷ’ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται·
εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα,
νόστον πευσόμενος πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσω.»
Ὧς φάτο, κώκυσεν δὲ φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια,
καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
«Τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα
ἔπλετο; Πῇ δ' ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν
μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; Ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρης
διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτων ἐνὶ δήμῳ.
Οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω,
ὥς κε δόλῳ φθίῃς, τάδε δ' αὐτοὶ πάντα δάσονται.
Ἀλλὰ μέν' αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενος· οὐδέ τί σε χρὴ
πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ πάσχειν οὐδ’ ἀλάλησθαι.»
Τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
«Θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή.
Ἀλλ’ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι,
πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται,
ἢ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι,
ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ.»
Ὧς ἄρ’ ἔφη, γρῆυς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
αὐτίκ’ ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν,
ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐυῤῥαφέεσσι δοροῖσιν·
Τηλέμαχος δ’ ἐς δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλειν.
Ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη·
Τηλεμάχῳ ἐικυῖα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ,
καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον,
ἑσπερίους δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγειν.
Ἡ δ’ αὖτε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον υἱὸν
ᾔτεε νῆα θοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο.
Δύσετό τ’ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί·
καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ
ὅπλ’ ἐτίθει, τά τε νῆες ἐύσσελμοι φορέουσιν.
Στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένος, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι
ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον.
Ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη.
Βῆ ῥ’ ἰέναι (ἴμεναι) πρὸς δώματ’ Ὀδυσσῆος θείοιο·
ἔνθα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν,
πλάζε δὲ πίνοντας, χειρῶν δ’ ἔκβαλλε κύπελλα.
Οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν
εἵατ’, ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν.
Αὐτὰρ Τηλέμαχον προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων ἐὺ ναιεταόντων,
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν·
«Τηλέμαχ’, ἤδη μέν τοι ἐυκνήμιδες ἑταῖροι
εἵατ’ ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁρμήν·
ἀλλ’ ἴομεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.»
Ὧς ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
καρπαλίμως· ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,
εὗρον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.
Τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·
«Δεῦτε, φίλοι, ἤια φερώμεθα· πάντα γὰρ ἤδη
ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ. Μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,
οὐδ’ ἄλλαι δμωαί, μία δ’ οἴη μῦθον ἄκουσεν.»
Ὧς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.
Οἱ δ’ ἄρα πάντα φέροντες ἐυσσέλμῳ ἐνὶ νηὶ
κάτθεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
Ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν’, ἦρχε δ' Ἀθήνη,
νηὶ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆς
ἕζετο Τηλέμαχος. Τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν,
ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καθῖζον.
Τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ἀκραῆ Ζέφυρον, κελάδοντ’ ἐπὶ οἴνοπα πόντον.
Τηλέμαχος δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσεν
ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.
Ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης
στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐυστρέπτοισι βοεῦσιν.
Ἔμπρησεν δ’ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε νηὸς ἰούσης·
ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.
Δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
στήσαντο κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο,
λεῖβον δ’ ἀθανάτοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσιν,
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ.
Παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430​
En cuanto amaneció y la aurora apareció con sus bermejos rayos,
entonces el amado de Odiseo vástago se despertó y se vistió los sayos
el lecho abandonando, armado bajo el hombro con su afilado sable
y anudadas bajos los pies las sandalias de gala de tacto agradable.
Así, con paso lento, salió de su estancia. Y como un dios de aspecto,
ordenó a los serenos vocingleros y a los heraldos al respecto
que a la asamblea acudieran raudos y reunieran a los cabelludos aqueos.
Y aquellos se encaminaron con premura a anunciarlo sin titubeos.
Apenas se hubieron congregado ellos alrededor de los rellanos,
se acercó él al ágora con su cobrizo venablo en las manos.
Dos podencos blancos le seguían de cerca en ese momento crucial.
Seguramente, lo había envuelto Atenea con un donaire celestial,
Pues, mientras llegaba toda aquella gente, lo contempló admirada
agasajado por los ancianos y se sentó en la cátedra del padre destinada.
Tomó primero antes que otros la palabra el héroe Egipcio y dijo
que él, que estaba jorobado pero sabio por la vejez, a su hijo,
aquel al que tanto amaba, Ántifo, para agradar al poderoso Odiseo,
había embarcado en las naves de quillas de ébano por propio deseo
para después de llegar a la Troya caballuna a pie encontrar la muerte
en la honda caverna del salvaje Cíclope, a quien sirvió de banquete.
Tenía otros tres vástagos. Uno de ellos estaba con los pretendientes.
Eurínomo. Mientras, los otros dos de la paterna herencia eran terratenientes.
Pero eso no le servía para olvidar. Y clamando sin parar, se lamentaba
con lágrimas negras por el cruel destino y así habló con la voz templada:
«Escuchadme por un instante. Itacenses. Y lo que os diga poned en valor.
Nunca nos hemos congregado en el ágora de la real corona alrededor
desde que el divino Odiseo zarpó sobre sus abarquilladas naves negras.
Entonces, ¿quién es el que hoy quiso reunirnos de aquellas maneras,
sea a los jóvenes o a los más ancianos? ¿De qué hay tanta necesidad?
¿O alguien escuchó el rumor de que está llegando el ejército de verdad
y lo sostiene insistiendo en que él primero se enteró de tal primicia?
¿Acaso tiene alguna pretensión sobre el pueblo y nos suelta la noticia?
A mí, sin embargo, me parece que habla con valor. Y siento su nobleza
y la buenaventura que Zeus le aguarda por tener en su sitio la cabeza».
Así terminó su discurso y se alegró el querido de Odiseo hijo por su fama.
Tanto que no quiso perder ni un instante deseando soltar su soflama
poniéndose derecho en medio de la plaza entregando el cetro en mano
al cojonudo heraldo Pisinora, que era un erudito y sabio tertuliano.
Luego, apoyando la espalda, dijo dirigiéndose directamente al anciano:
«¡Oh, anciano! Sepa, aunque lo sabrás mejor, que ese hombre tan cercano
no está lejos y que al pueblo yo lo animé a congregarse, porque penas
presiento que se acercan y que llegan ejércitos no escuché apenas.
Pero cuando tenga alguna noticia, o si me entero de algo, vos seréis
a quien os lo voy a revelar. Y más si incube al pueblo, sin duda lo sabréis.
Mas es otra, más personal, la preocupación que infligió a mi casa daño
por dos razones: perder a mi valeroso padre, que era vuestro rey antaño,
justo rey para vos y para mí un padre bondadoso, y ahora, por otro lado,
otra desgracia mayor que ha acontecido y amenaza a mi casa demasiado
con destruirla sin remisión y hacer luego desaparecer mi fortuna entera.
A mi madre, los pretendientes están asediando, aunque ella no lo quiera.
Hijos considerados de distinguidos hombres que gozan aquí de estima,
que no tienen agallas para acudir a casa de su padre por si les deslegitima,
Icario, que tiene potestad de elegir donde él quiere y a quien considera
para su hija el mejor y al que más merecimientos y aptitudes reuniera.
En cambio, esos mismos, todos los días a mi alrededor están merodeando,
cargados con bueyes, ovejas y primorosas cabras que están sacrificando,
atiborrándose de comer hasta caerse y de beber vino de atezado color
sin descanso, dilapidando todos los bienes. Pues aquí falta un protector
como lo fue el mismo Odiseo para defender como un hombre la casa.
Nosotros no estamos aún preparados para defendernos. Nos sobrepasa
la ignorancia del arte de la guerra. Y tampoco somos los más valientes.
Y si yo pudiera, me armaría de valor para pelear y apretar los dientes,
pues resultan inadmisibles y harto vergonzosos estos incidentes
que arruinarán mi casa. Vosotros también debéis tener alicientes
aun por dignidad y avergonzaros ante los ojos de vuestros vecinos,
los que viven alrededor, además de provocar la venganza de los divinos,
no sea que cambien de opinión sobre vuestras malas obras y su desdén.
Suplico al divino Zeus, que reina en el Olimpo. Pero a Temis también,
quien es la pregonera de las asambleas, pero también la que las disuelve.
Callad, amigos, y dejadme solo a sufrir el amargo duelo que me envuelve.
Y contestadme si en algo, si alguna vez, mi glorioso padre Odiseo,
por desavenencia, se ha portado injustamente con el pueblo aqueo
de bellas grebas. Y a cambio, os vengáis de mí, agraviándome con saña,
alentándoles a ellos. Para mí sería más beneficioso que esa patraña
de devastar mis pertenencias y mi rebaño la cometieseis los mismos,
pues si vos los devoraseis, podría muy pronto recuperarlos sin guarismos,
porque os demandaría por todo el pueblo avisando a todo el mundo
y solicitando el dinero, exigiéndolo hasta la devolución en su conjunto.
Sin embargo, ahora atravesáis mi alma con insoportable sufrimiento».
Al decir eso, arrojó sobre la tierra el cetro con gran resentimiento.
Y sus lágrimas, que emanaban, trasmitían compasión a toda la ciudad.
El silencio se apoderó de todos y nadie de ellos se arriesgó de verdad
a llevar la contraria a Telémaco en un duro lenguaje intransigente.
Mas Antínoo se volvió a él y, contestándole, le dijo solamente:
«Telémaco, impetuoso y parlanchín que acabas ahora de decirnos,
echándonos calumnias y de difamaciones queriendo apercibirnos.
De nada tienen la culpa los aqueos. Y ni los pretendientes siquiera.
Sino tu amada madre, que creía que tenía que ganar como fuera.
Pues este es el tercer año. Y llegará también el cuarto con primor
desde que el pecho de los aqueos incendió la llama del rencor.
A todos otorga esperanzas y a cada uno de los hombres les promete
enviándoles mensajes. Más algo distinto fragua en el fondo de su mente.
Así que ha maquinado, además, esta última artimaña en su cabeza:
instalar una inmensa devanadora y tejer allí en medio de la nobleza,
en finos telares, en un recinto circunstante y así nos lo explicó:
“Mis jóvenes pretendientes, puesto que el divino Odiseo pereció,
nos os apresuréis tanto a pedir mi mano hasta que este manto
haya acabado, no sea que los hilados se me salgan mientras tanto,
que es para el héroe táfio Laertes para cuando le venga a visitar
el inclemente destino del sueño eterno que nos lo quiere arrebatar,
ya que no deseo que alguna anciana de los aqueos se meta conmigo
por dejarle tirado sin sudario, aquel que tantas cosas había poseído”.
Y claro, con decir esto, los ánimos y nuestro ímpetu consiguió calmar.
Y desde entonces durante el día, se disponía el manto a entrelazar,
mientras que por la noche, bajo antorchas encendidas, lo destejía.
Así, durante tres años engañaba a los aqueos y con dolo se escurría.
Mas cuando llegó el cuarto año y se cumplió el tiempo de tenerlo,
una de las mujeres nos lo reveló que no había ella picado el anzuelo.
Entonces, la sorprendimos cuando estaba la fina tela deshilachando.
Así no tuvo remedio. Y contra su voluntad, lo terminó protestando.
Pues esta es razón que los pretendientes ponen en tu conocimiento
tanto para su ánimo como para que todos los aqueos sepan del evento.
Así que manda a que tu madre decida por fin esposarse
cuando y con quien su padre apruebe y que ella misma desease.
Empero si a la larga aún sigue engañando a los hijos de los aqueos
aprovechándose de lo que Atenea le dotó con estratagemas feos,
quiere decir brillante en la gestión de obras con ingenio y sapiencia,
pero con provecho como ninguna que hayamos tenido en presencia
de las de antaño enredadoras aqueas, las más sutilmente candorosas
como Tiro. Y también Alcmena y Micena, las de las coronas hermosas
pues ninguna como Penélope pensó en urdir intrigas semejantes
ni que le honra lo más mínimo haberlo planeado a idea desde antes.
Pues, ¿por qué entonces has de verter tu fortuna y que se devore tu riqueza
por ese comportamiento que ella mantiene hasta ahora con la firmeza
que los dioses pusieron en su pecho valiéndola para su propio gozo
mientras que para ti y tus bienes sin desearlo traerá sin duda el destrozo?
Y no volveremos a las tareas de siempre ni a ningún otro lado seguramente
mientras ella no se case con alguien de los aqueos voluntariamente».
Telémaco entonces se dirigió a él respondiéndole juiciosamente.
«No puede ser Antínoo, echar fuera de mi palacio inexplicablemente
a aquella que me alumbró y la que me ha criado mientras mi padre vive
en otro lugar o ha perecido. Y encima, pensando en Icario, sería su declive
tener que devolverle a mi madre y sus pertenencias, como los enemigos.
Y por parte de mi padre, sufriría su ira, y de otros espíritus sus castigos
recibiría, pues sin dilación mi madre a las terribles Erinias evocaría
al abandonar la casa. Y además, la némesis de los mortales me caería
a continuación, por lo que nunca firmaría yo términos semejantes.
Conque, si poseéis escrúpulos y vergüenza para evitar actos sonrojantes,
dejad vacío mi palacio e idos fuera de aquí a elegir otro banquete
y cada cual uno al otro devorar las riquezas, invitándoos mutuamente.
Y si a ustedes les parece esto más correcto y más gratuito todavía,
–lo de dilapidarse de balde la fortuna de un hombre con villanía–,
pues dilapidadlo, que yo me dirigiré y suplicaré a los dioses inmortales
por si el generoso Zeus me concede la autorización de castigarles
por sus actos y desaparecer dentro de sus palacios sin protección».
Y Zeus, aquel que todo lo ve, cuando Telémaco terminó de hablar,
a dos águilas desde lo alto, desde las cumbres montañosas hizo volar.
Y con el vaivén y el soplo del viento, empezaron ellas juntas a aletear
una cerca de la otra. Y sus alas extendidas alcanzaron a agitar,
hasta que en algún momento llegaron en medio de las glorietas ruidosas,
donde comenzaron a hacer ruedos. Y batiendo sus alas plumosas,
volaron sobre las cabezas de los demás y sus desgracias anunciaban.
Y agarrando con los garfios, cogotes y mofletes desgarraban,
huyendo hacia la diestra de su ciudad y sobre sus moradas.
Y aquellos a los rapaces abrumados oteaban con miedo en las miradas
y los presagios de aquel tiempo que vendrá revolvían sus pensamientos.
Y el hijo de Mastora, el viejo Halicerses, el héroe, se dirigió a todos estos,
pues era el único que aventajaba a los de su edad en describir sin plagios
y conocer los mensajes de los pájaros interpretando sus presagios.
Luego, midiendo sus palabras con sabiduría, se dirigió y habló a todos:
«Escuchadme itacenses, lo que yo os tengo que decir de todos modos.
Y propiamente a los pretendientes, que revelarles ahora pretendo
que sobre sus cabezas una gran devastación está pendiendo,
pues no puede mantenerse Odiseo lejos de los suyos para siempre.
Mas cerca acechará para sembrar sobre ellos la desolación y la muerte
sin elección, igual que para nosotros todos, que junto a ellos sufriremos
los que gobernamos nuestra Ítaca de bellos ocasos. Entonces pensemos
sin tiempo que perder cómo podemos pararles. O, por su propio bien,
tomen la iniciativa y que decidan por propio interés renunciar también.
Y no profetizo como un ignorante si no sé muy bien lo que me digo,
igual que cuando predije sobre aquel y realidad todo se hizo
como yo lo describí, cuando embarcaron para Troya los argivos
con el omnisciente Odiseo a la cabeza liderando a sus nativos.
Contaba que, después de sufrir calamidades y perder a sus compañeros,
a todos, irreconocible y solitario regresaría al fin por esos senderos
a los veinte años. Y ya estamos a punto de que se cumpla todo».
Sin demora, Eurímaco, el hijo de Polibio, le contestó de este modo:
«¡Oh, anciano! Márchate ya a tu casa y cuida de tus propios hijos,
no sea que por donde anden les lleguen desgracias por tus acertijos.
¿No ves que yo en eso soy mucho mejor que tú y tus vaticinios?
Y sobre las aves que bajo los rayos del sol ejercen sus dominios,
algunas siempre volarán, aunque no sean de mal agüero al parecer,
pues Odiseo se perdió en tierras lejanas. Y con él, debías desaparecer
tú también, por lo que no harías tanta demagogia como si Dios fueras.
Tampoco habrías enardecido a Telémaco irritando como las fieras
con el propósito de ganar compensación alguna para llevar a casa.
Conque te diré algo que se cumplirá a pesar de tu ignorancia crasa:
si tú, que dominas el presente y el futuro con tus dichos desconcentras
a un hombre más joven y seguramente le persuades e irritas mientras
que para él mismo eso sería una gran desgracia y estéril sufrimiento,
pues nada tiene que obtener con todo ese pronunciamiento.
Mientras que, a ti, anciano, te impondremos un castigo que te dolerá
el corazón al tener que cumplirlo. Y ese inmenso dolor te mortificará.
Y para Telémaco aquí frente a todos también dejaré un consejo:
que a su madre enseñe la salida para que se vaya a casa de su viejo.
Y allí, que arreglen su boda y que dispongan de una dote abundante,
como sin duda debería merecer una amada hija tan disciplinante.
Porque no creo de antemano que dejasen los hijos de los aqueos
que no se celebre esa boda. Porque miedo a nadie le tenemos.
Ni a Telémaco, que solo es un charlatán, ni a ningún otro hombre.
Tampoco nos alcanzan los augurios que proferiste en su nombre
con la boca grande, anciano, que antipático nos caerás eternamente.
Y quizás, de esa guisa serán devorados tus bienes impropiamente
sin arreglo alguno mientras ella hace perder tiempo a los aqueos
con respecto a su boda, mientras nosotros rivalizamos sin rodeos
por su ilustrísima conquista, sin que nos quede otra mujer por cortejar
alguna, que quién sabe si no sería más adecuada para emparejar».
Siendo consciente Telémaco de lo que allí se hablaba, le respondió:
«Eurímaco y todos los demás altivos pretendientes, sobre eso yo no
voy a suplicarles para nada ni tampoco os voy a dar un discurso
pues claro es y público a todos los aqueos y hasta a los dioses incluso.
Mas ahora dadme rápido una ligera nave y compañeros veinte
que sean capaces por mi honor a atravesar los piélagos de frente,
pues a Esparta querría yo y a la arenosa Pilos raudo desplazarme
por si hubiera posibilidad y del regreso de mi padre encargarme,
si es que hay noticias en boca de los mortales. O quizás es agüero
del divino Zeus, quien es el que elabora las crónicas y es su mensajero.
Y si me entero de que mi padre todavía vive y oigo que regresa,
un año entero aguantaré de más. Aunque el tiempo se estrecha.
Empero, si la noticia es que ha muerto y vivo ya no permanece,
al regresar sin retrasos a mi amada patria, así como se lo merece,
le construiré un monumento fúnebre de ricos tesoros ornamentado
como al que más, antes de entregar a mi madre al hombre más adecuado».
Después de acabar de hablar, tomó asiento y, de entre todos, dio el turno
a Méntor, que fue compañero del incomparable Odiseo y fue uno
de los que encomendó su casa y su fortuna cuando se fue con las naves.
Pidió además que le obedecieran por anciano y por sabio y por llevar las llaves
de buen entendimiento. Este se levantó y les habló contemplativamente:
«Ahora escuchadme a mí itacenses, lo que os voy a decir atentamente.
No coronemos a partir de ahora a ningún rey blando e indulgente
ni justo que siempre tiene buenos criterios en el corazón ni benevolente,
sino que sea implacable además y que proceda siempre injustamente,
ya que ninguno de sus súbditos a quienes gobernó se acuerda vagamente
del divino Odiseo, que, como un padre verdadero, apacible y delicado era.
Mas todo lo que obran los pretendientes no me extraña sobremanera.
Lo de esos engreídos que, ilícitamente, optan por la maldad y la violencia,
pues se juegan bien su cabeza dilapidando alevosamente la herencia
de Odiseo, afirmando con vanidad que este nunca más va a regresar.
Sin embargo, culpo más a los del pueblo, que siguen sentados sin rechistar,
antes que a los escasos pretendientes. Aun siendo aquellos más numerosos,
no los amansan y, por llevarles la contraria se muestran cautelosos».
Y Leócrito, el hijo de Evénor, habló tomando parte en la conversación:
«¡Oh, Méntor insidioso y atolondrado que vociferas con obstinación
tentándoles a que nos paren los pies y nos retengan, hecho difícil este
al no ser lógico que unos cuantos agredan a muchos por un banquete!
Porque si el propio Odiseo, aunque sea él mismo itacense, apareciera
por su palacio maquinando cómo a los pretendientes pudiera echar fuera
con valentía y decisión, mientras agasajados ellos se daban un festín,
su propia esposa, aunque lo desease, siquiera celebraría que, por fin
había regresado. Más bien, se asustaría, porque él hubiera de morir
frente a tantos hombres sin honor. ¿Y ahora? ¿Qué tienes que decir?
Bueno pues, que se dispersen los ciudadanos cada uno a sus faenas
una vez que Méntor y el propio Halicerses le allanen el camino apenas,
que han sido de aquel desde el principio leales compañeros.
Aunque creo que sentado aquí esperará noticias de los mensajeros
sobre su Ítaca. Y nunca emprenderá ni finalizará esta expedición».
Y al acabar de hablar, se puso a disolver la asamblea con precipitación.
Y todos y cada cual a sus propios recintos se iban dispersando.
Mientras, los pretendientes al palacio del divino Odiseo iban entrando.
Telémaco, sin embargo, se acercó allá a la playa de piso arenoso
para lavar sus manos en el mar y suplicar a Atenea receloso:
«¡Oh! Oídme. Ayer llegaste a mi palacio cuan dios hermoso
a exigirme que zarpara en su busca sobre nave rauda al piélago neblinoso.
Y como mi padre se ausenta largo tiempo, que busque noticias de su regreso,
pues intencionadamente los aqueos lo van retrasando en exceso
y esos altivos pretendientes sobre todos los demás más sutilmente».
Y al acabar las súplicas, llegó a su vera Atenea discretamente.
Asemejándose a Méntor con su misma faz y de voz coincidente,
le reclamó y le apercibió así, con palabras que no tienen precio:
«Telémaco, no quedarás con el estigma de que te tomen por necio
o por mezquino siendo heredero del corazón y de la virtud de tu padre,
que él siempre ambicionó obras a construir y nunca fue cobarde,
pues solo por eso tu viaje nunca será irracional. Nunca será fallido.
Mas si no eres de Penélope y de aquel su hijo preferido,
no tengas nunca deseos de conseguir aquello donde otros tropiecen.
Porque en la vida son muy pocos los que a su padre se parecen,
pues a la mayoría les rige la mediocridad. Y a su altura no llegan, creo.
Pero como supongo que no te iba a faltar el valor ni necio te veo
y tampoco careces de la sabiduría de la cual Odiseo fue dotado,
piensa en cómo podrás semejante empresa llevar a cabo.
Desafía pues a esos descerebrados pretendientes y a su decisión,
ya que han demostrado que son cabezas huecas y faltos de razón.
Ni siquiera se imaginan que la muerte y su destino oscuro
acechan a su lado para guardarles algún día un final muy duro.
Y aunque sea difícil el camino, no te acobardes y sin vacilaciones vete,
pues como fui leal amigo de tu padre, te acompañaré personalmente,
igual de fiel como compañero, armando mi propia nave contra corrientes.
Mas tú mismo ve y mézclate en palacio con los pretendientes.
Reúne lo necesario y almacena en las tinajas provisiones suficientes.
Harina para daros fuerza y vino guardad en robustos recipientes
de cuero impermeable. Mientras, yo reuniré de entre la gente camaradas
voluntarios marineros, sin perder tiempo, para armar naves anticuadas
y modernas, todas las que haya en esas aguas itacenses y que pueda.
Y para vos guardaré la nave que yo elija, de mi lealtad sincera prueba.
Y después de armarla, zarparemos sobre las olas del ancho mar».
Así le habló Atenea, la hija de Zeus, y él no se hizo de rogar.
Aunque quedose de su voz divina hechizado, no se detuvo quieto,
sino que pronto se dirigió nervioso a palacio sin perder el tiempo,
cariacontecido, donde encontró a los fanfarrones pendencieros
sacrificando en el patio, desollando y asando cochinos y carneros.
Se acercó al instante Antínoo a Telémaco riéndose con paso firme.
De la mano le cogió y, llamándole por su nombre, le riñe y le reprime:
«Telémaco, vocera y libertino deja ya de urdir en tus entrañas y en tu seno
funestas pretensiones, sea en obra y acción o en pensamiento ameno.
Junto a nosotros, siéntate y disfruta comiendo y bebiendo lento
como antaño. Mientras los aqueos ya prepararán para ti con tiento
todo lo necesario, sea la nave o remeros virtuosos, para que a tiempo
a la divina Pilos llegues y consigas saber de él algún razonamiento».
Sin rechistar un ápice, le contestó Telémaco con despejada mente:
«Antínoo, con vosotros los presumidos lo considero nada prudente
satisfacerme o divertirme o sentarme a comer sin tener que decir nada.
¿Creéis que algo ha cambiado, ya que desde que era un niño devorada
quedose mi bienaventurada fortuna por vosotros pretendientes?
Mas ahora, mayor me hice y con otra educación y otros alicientes
y comprendiéndolo todo se me llena el pecho de enojo asesino.
Procuraré que caiga sobre vosotros toda la desgracia del destino,
sea que a Pilos me traslade o que me quede aquí en este demo.
Marcharé pues y no lo digo por hueca vanidad o desafío, quizás a remo
o con ajena embarcación como un pasajero a atravesar los mares,
ya que este deseo creo que es entre vuestras preferencias seculares».
Y apartó su mano de la mano de Antínoo raudo e impetuosamente.
Y los pretendientes, postrados en el salón, seguían con su banquete
mofándose de él en su propio palacio y dirigiéndole palabras hirientes.
En aquel momento, un arrogante joven profirió palabras sugerentes:
«Asesinarnos quizás, Telémaco con esa mente está maquinando.
Y en los aliados que piensa traer de la arenosa Pilos se está apoyando,
incluso en los de Esparta, que por convicción es su más ferviente aliado.
Además, creo que piensa visitar Éfira, aquel lugar fértil y embrujado
para buscar y traerse drogas y venenos mortales en las manos
y con vino en las cráteras mezclándolos a todos envenenarnos».
Y otro arrogante entre los jóvenes soltó con sarcasmo su querella:
«¿Y quién puede descartar que, mientras navega, en la nave aquella
no se pierda para siempre vagando como Odiseo sin dejar huella?
Sería, más que pérdida, beneficio esa tarea de repartirnos su fortuna
y sus bienes a partes iguales. Y luego, también la morada oportuna
se la entregaríamos a su madre y al que ella eligiese por esposo».
Mientras ellos parloteaban, bajó Telémaco a la bóveda de techo generoso,
cripta que era de su padre, donde guardaba el oro y el cobre apilados.
En varios cofres había vestimentas y abundantes aceites perfumados.
Y asentadas ahí dentro, grandes tinajas de vino viejo abocado
preservaban ese inestimable líquido en sus entrañas guardado,
ordenadas en hileras en los lienzos esperando por si regresase Odiseo
a su casa después de haber padecido tantas desventuras sin merecerlo.
Sellaban herméticamente las puertas de madera recia y ensamblada
de doble hoja, que una gobernanta de día y de noche vigilaba
como siempre con su destreza y con la agudeza de su mente.
Ella era la hija de Pisinoride, el ama de casa. Euriclea omnipresente
A ella se dirigió Telémaco al pedirle que saliera de la cripta y le dijo:
«Matrona, anda, vete y tráeme para decantar vino dulce en el botijo
de ese tan primoroso, de ese que sé que tú siempre has guardado
pensando en el regreso anhelado de aquel tan desdichado
el nacido de dioses Odiseo después de escapar de la muerte y de su destino.
Lléname doce ánforas abarrotadas y séllalas con espiche fino.
Y para mi propio uso, harina vierte en cada pellejo bien zurcido,
pues no menos de veinte volúmenes de flor de trigo bien molido.
Has de guardarme el secreto. Procura tenerlo todo preparado
para que pueda recogerlo cuando atardezca y cuando al sobrado
haya subido mi madre para por fin sola acostarse deseosa,
porque yo partiré hacia Esparta y hacia Pilos la arenosa
por si me percatase o escuchase alguna cosa de mi padre y su regreso».
Al oír eso, Euriclea, su amada nodriza, rompió a llorar en exceso
y, entre lamentos y sollozos, le habló con palabras aladas:
«¿Qué es eso, hijo querido, que tus razones tiene trastocadas?
¿Y dónde planeas viajar solo hacia un territorio tan extenso,
dejándonos abandonados a los que te amamos? Y aquel indefenso
se perdió lejos de su tierra, el divino Odiseo, en una tierra desconocida.
Mientras, estos de aquí, nada más que te alejes, urdirán tu despedida
de este mundo, asesinándote, pensando cómo partir todas tus riquezas.
Mas quédate quieto. Agáchate. No vayas buscando asperezas
y conflictos surcando el ancho mar, no sea que pierdas igual la corriente».
Emocionado Telémaco se dirigió a ella y le respondió espontáneamente:
«Anímate, matrona, pues no tomé sin meditar esta decisión ciertamente.
Sin embargo, júrame que nada descubrirás a mi madre temporalmente.
Como mucho, hasta que transcurra la undécima o duodécima jornada.
O hasta que ella misma me extrañe o escuche casualmente de mi escapada,
pues sus aflictivas lágrimas pueden desfigurar su hermosa cara».
Al decirlo, la anciana por los dioses “juró y perjuró” con evidencia clara.
Y terminando sus devotos juramentos y sus sinceras promesas,
sin tiempo que perder vertió el vino dentro de las ánforas gruesas
y de abundante harina los pellejos bien cosidos ella solita rellenó.
Telémaco, mientras, a los bajo aposentos de los pretendientes se dirigió.
Mas la ojigarza diosa Atenea elucubró otra ocurrencia en su mente.
Asemejándose a Telémaco, se puso a patrullar toda la ciudad propiamente.
Acercándose a cada individuo que encontraba, su idea le explicaba:
«Reúnanse al atardecer junto a la veloz nave», les suplicaba.
Y a Noemón, hijo honorable de Fronio, solicitó ella mismamente
esa deseada nave veloz, cosa que él le ofreció gustosamente.
Mientras tanto, se puso el sol y las calles ensombrecieron,
a la vez que botaba la nave rauda al mar. Sobre ella, reunieron
todos los artilugios que suelen llevar todos los buques dignos.
La amarró en la bocana del puerto y se congregaron los elegidos
compañeros a su alrededor. Y la diosa les alentaba uno por uno.
Aparte, a la ojigarza diosa Atenea se le ocurría otro plan oportuno.
Acudiendo ligera hasta los aposentos del palacio del Odiseo divino,
envolvió a los pretendientes en un dulce sueño paliativo
adulterando la bebida hasta que se les cayeron las copas de la mano.
Intentaban levantarse para ir a la ciudad a acostarse, mas en vano
ni podían de pie aguantarse, pues les pesaban los párpados del sueño.
Después de esto, a Telémaco le dijo la ojigarza Atenea con empeño,
aclamándolo desde fuera de aquel ordenado y pulcro palacio
y asemejándose a Méntor tanto en la voz como en su rostro lacio:
«Telémaco, ya ves a tus compañeros de bellas grebas preparando
en las manos los remos y cómo están tus mandatos aguardando.
Pero marchémonos ya. No retrasemos más este viaje forzoso».
Al decirle esto, se adelantó la Atenea Palas con paso primoroso.
Y él, detrás, siguiendo sus pasos iba siguiendo a la diosa apuesta.
Al acercarse al mar donde aguardaba aquella nave presta
sobre la orilla arenosa, encontraron a los aqueos de hermosas greñas,
a los que Telémaco se dirigió con elocuentes señas:
«Venid, amigos. Traslademos los bártulos, pues todo está expuesto
en mi palacio. Mi madre, aún, no está enterada de nada de esto.
Excepto una doncella que lo oyó de mi boca, tampoco lo saben más».
Y después de hablar de este modo, se adelantó y le siguieron los demás.
Y cuando ellos trasladaron todo a aquel buque bienaventurado,
en la bodega lo estibaron como el amado de Odiseo hijo había ordenado.
Embarcó Telémaco en la nave, aunque Atenea le tomó la delantera
y cerca de la popa de la nave se sentó, allí donde justo a su vera
Telémaco se apoltronó. Los camaradas las amarras soltaron
y, subiendo todos por la borda, en las banquetas se sentaron.
Mientras, Atenea la ojigarza les enviaba viento benévolo de lado,
céfiro fresco desde la orilla sobre el espumoso océano silbando.
Y animando estaba Telémaco a los marineros y los alentaba
a ocuparse de los aparejos. Y ellos obedecían a lo que les mandaba.
Y el mástil de entallado pino, en la interna hendidura colocaron,
y lo levantaron amarrado con maromas. Y firmes, aseguraron
las blancas velas con cuerdas de cuero de buey bien trenzadas.
Hincó el viento la vela mayor. Alrededor, las olas encarnadas
rugían mientras la nave avanzaba con alboroto y chapoteaba
ensartando las onduladas olas que en su loca ruta encontraba.
Cuando ya fijaron y amarraron los aparejos en la ligera nave,
levantaron las cráteras coronadas hasta arriba de vino suave
que derramaban en gloria de los renacidos dioses inmortales.
Propiamente, a la ojigarza hija de Zeus que tenían en altos pedestales.
Y mientras, ¡la nave iba navegando toda la noche y toda la madrugada!
Traducción en Castellano: Rapsodia α´: https://homericithaca.com/threads/144/
Traducción en Castellano: Rapsodia γ´: https://homericithaca.com/threads/154/
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:
Rodi de Fuca

Rodi de Fuca

Συγχαρητήρια Άκαστε.
Όταν το φτιάξεις όλο το πακέτο των 24 θα επεκτείνω το δημοσίευμά μου με τα links για αρχαίο, μετάφραση, περίληψη και θα βάλω και αυτά εδώ τα 24.
Για ανεξάρτητο εξώφυλλο θα αλλάξω τους τίτλους στην α' και θα τους βάλω στα Ισπανικά.
 
Τελευταία επεξεργασία:
Μπλουζα Κάτω μέρος