Ραψωδία ρ΄ - Άφιξη Οδυσσέα (ζητιάνου) στο παλάτι. Άργος, το πιστό σκυλί του Οδυσσέα.

Μπλουζα Κάτω μέρος